telefon   86 262 269    kontakt   LH@HVIDGRAFISK.DK

Trykfiler

Gennemgå altid din bestilling, til du er helt sikker.
HUSK du er altid velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan sikre det bedste resultat for DIN tryksag. Sørg for at du har checket følgende:
• farver (RGB, CMYK, PANTONE)
• filtype (PDF, TIFF, JPG, EPS m.m.)
• opløsning
• beskæring
Se evt. afsnittet om de enkelte punkter.

Bestilling

Det er vigtigt, at du oplyser alle bestillingsdetaljer, når du afgiver ordre. Typiske bestillingsdetaljer er:
• Produkt (hvilken tryksag du ønsker)
• størrelse
• papir type
• efterbehandling/forædling
• Oplag (hvor mange du skal bruge)
• Kontaktdata – mail, mobil
• Leverings- og faktureringadresse
På vores hjemmeside, kan du hente et bestillingsskema, der sikre, at vi får de rigtige informationer.

Følg vores hovedregler og du er godt på vej.

 • Farver

  Vi trykker ALT med fire CMYK-farver. Selvom en computerskærm kun kan vise RGB-farver, kommer du tættere på det færdigtrykte resultat, hvis du arbejder i CMYK farver. Bestil evt. et prøvetryk - pris kr. 300,-
 • Filtype

  Vi foretrækker filer i PDF-format Hent evt. vores eksport-indstilling eller eksporter som ”press-optimized” eller ”press ready”.
 • Fonte

  Husk - at alle fonte skal være inkluderet i filen. Alternativt kan fonte outlines.
 • Tif/jpeg

  Næsten alle grafiske programmer giver mulighed for at gemme i billedeformaterne tif og jpg. Anvend billeder i CMYK-farver og min. 300 dpi. Er der tekst på tryksagen, anbefaler vi min. 600 dpi for optimal skarphed.
 • Billede opløsning

  Billeder, der skal anvendes i digital tryk, bør have en opløsning på min. 150 ppi, når billedet gengives i 100 %.
 • Eps

  Et populært vektorformat, der typisk giver bedre resultat end tif/jpg. Husk at konvertere alle fonte til kurver (outlined). Fonte kan også være inkluderet i filen.
 • InDesign, Photoshop og Quark

  Eksporter til PDF-format – se tidligere.
 • Microsoft Office

  (Word, Excel, PowerPoint, Publisher) Udskriv til PDF-format (kræver Adobe Acrobat eller en gratis PDF-writer – se downloadsektion). NB: Microsoft Office-formaterne er ikke beregnet til grafisk brug, og vi påtager os ikke ansvaret for farverne i den endelige tryksag.

Beskæring
Husk, at der altid skal være plads til beskæring,
når du layouter din tryksag. Det er derfor vigtigt, at du
husker at lægge 3 mm til på alle sider af tryksagen.
Se skema nedenfor.

Endeligt format
A3 (297 x 420 mm)
A4 (210 x 297 mm)
A5 (148 x 210 mm)
Arbejdsområde (dit layout)
303 x 426 mm
216 x 303 mm
154 x 216 mm

De ekstra 3 mm skæres væk, men det er alligevel vigtigt,
at hele arealet udnyttes korrekt.

Skærmbillede 2013-05-06 kl. 16.52.22
Baggrund skal ”gå ud over formatet”
Det er vigtigt at baggrundsfarve og baggrundsbilleder
skal gå helt ud i beskæringszonen, altså 3 mm ud over
tryksagens endelige format. På den måde undgås, at der
kommer hvide kanter, når tryksagen beskæres.

Afstand til kant
Husk, at tekst og billeder skal placeres inden for sikkerhedszonen
ca. 3 mm., for at undgå at de kommer for tæt
på kanten (og dermed risikerer at blive beskåret).